"Ponderynge together yestardayes promise, and two-dayes doyng"
(Hall's Chronicle - 1548)


"Goronigl gwyr yr Ynys" (Lewis Glyn Cothi - 1450)

GRYM GRAMADEG

Yng ngwladwriaeth y gerdd,
perffaith yw'r llywodraeth a rydd
y grym sydd mewn gramadeg
i ddeiliaid iaith.

(Bryan Martin Davies)


In the poem's estate, perfect
is the governance of grammar
which gives its subjects
the power of language.